Fietsverbinding Campus - Schieoevers - Voorhof

Het gebied is nu alleen vanaf het noorden en zuiden bereikbaar. Op termijn moet de gelatinebrug een toevoeging zijn, maar die zou ook moeten doorlopen richting Voorhof. Op die manier wordt het stadsdeel écht onderdeel van de stad. Een extra fietstunnel onder het spoor is dus noodzakelijk. Deze lijkt af en toe terug te komen in de plannen, maar volgens mij wordt het nu niet meegenomen in de bestaande werkzaamheden (en laat dat nu net de beste kans zijn).

Reactie projectteam

Er wordt nu een onderdoorgang gerealiseerd bij station Delft Campus. Het Ontwikkelplan en het Ruimtelijk Kwaliteitskader zetten in op een extra onderdoorgang onder het spoor in het verlengde van de Gelatinebrug. We hebben deze verbinding ook opgenomen in het fietsnetwerk in het Mobiliteitsprogramma 2040, dat de gemeenteraad onlangs heeft vastgesteld. Samen met betrokken partijen werken we nu aan een visie voor de toekomst van de Rotterdamseweg. Alle verkeersstromen worden daarin meegenomen. De hoogte van de brug is afgestemd met de provincie.

Reacties

2021-02-04 19:46:01

Ik vind de lokatie van de gelatinebrug niet optimaal, ook niet goed dat Delft zich door de Provincie heeft laten overhalen om er een hoge brug van te maken. M.i. niet nodig want de Abtwoudsebrug is laag.
Dit lijkt op hoe het ging bij de Sebastaansbrug.

Maar wat mij heel veel meer zorgen baart is dat er geen doordachte aanpak is over de huidige en te verwachten verkeersstromen op de Rotterdamseweg ter hoogte van de plangebieden, en het comfort en de veiligheid van wandelaars en fietsers.

Er is geen strategische visie op de verkeerseffecten van de nieuwbouw- en inrichtingsplannen aan de Oostelijke kant van de Schie tussen Overschie en Delft Centrum (met name de schil rond de oude stad, waar veel mensen wonen, wandelen, fietsen). Er is niet goed doorgedacht over inpassing van verkeersstromen in de Noord-zuid richting aan de oostzijde van de Schie. Ik bepleit Fietspad aan twee zijden van de Rotterdamseweg vanaf Jaffalaan / Julianalaan naar het zuiden :
1. Beter toegankelijke nieuwe Schieoeverbuurt bij Nieuwe Haven (geen oversteek vanaf fietspad oostzijde R’weg)
2. Betere oversteek voor fietsers op kruispunt R’weg – Julianalaan (thans knelpunt met tijdelijke oplossing)


De gemeente concentreert zich nu bij deze brug op allerlei detailproblemen, en creëert knelpunten. Denk aan de noodoplossing voor fietsstromen op het kruispunt R'weg - Julianalaan.
Ik raad aan om ofwel de Totterdanseg

2021-01-14 20:55:55

we kunnen niet om de scheepvaart heen ( plezierjachten bezoek Delft)
hoeveel keer brug open en Kruithuis brug is een goede oost -west verbinding en ook de brug Abtswoude.

Onze kanalen
Inschrijven nieuwsbrief
Ongeldige invoer

Het participatietraject Schieoevers Noord is een initiatief van de gemeente Delft, Kabeldistrict (Amvest en Kondor Wessels Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM).

Toolkit | Privacyverklaring | Toegankelijkheid | Contact