Betere fiets stroken

Betere fiets stroken

Reactie projectteam

Langs de Schieweg zijn nu nog fietsstroken aanwezig. In de plannen rond de Gelatinebrug maken we daar een vrijliggend pad van. Op de langere termijn voorziet het Ontwikkelplan en het Ruimtelijk Kwaliteitskader voor Schieoevers Noord dat de fiets- en voetgangersverbindingen een integraal onderdeel uitmaken van het Schiepark.

Reacties

2021-01-16 14:47:02

En veilige kruisingen, voor de fietsstroken. Duidelijkheid over wie voor gaat en ook geschikt voor piekdruktes. Denk bijv aan de heel onveilige situatie bij de Abwoutsebrug. Laat het mooie fietspad bij het station vloeiend doorlopen. Met ruimte voor de fietser én de voetgangers.

Het participatietraject Schieoevers Noord is een initiatief van de gemeente Delft, Kabeldistrict (Amvest en Kondor Wessels Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM).

Toolkit | Privacyverklaring | Toegankelijkheid | Contact