Centraal park energie neutraal net als het station

Een stadspark met speeltuin.uitlaat veld. Recreatie.sociaal ontmoetings plek buiten. De schie mooie kade laten. Ook voor toeristen aantrekkelijker.
Hier is echt een gebrek aan in deze wijk. Mensen en kinderen kunnen geen kant meer op hier. Dit geeft een veel betere uitleg bij een energie neutraal station van Nederland. Groen/speel gelegenheid. Dit is wat een wijk allure en kwaliteit Geeft in de toekomst. Veel meer groen anders wordt het een oven van hoogbouw. Met de klimaatverandering. Ik hoop enig duidelijkheid te hebben gegeven.

Reactie projectteam

Dit wordt gedaan door de groene parkzone die in het Ruimtelijk Kwaliteitskader is aangeven langs de Schie waarin ruimte komt voor recreëren. Het bestaande Jaagpad langs de Schie blijft bestaan. Op Kabeldistrict komt in de eerste fase van de Schieoeversontwikkeling al een langzaamverkeerroute van station Delft Campus, door het park via de Gelatinebrug naar de TU-wijk.

Het participatietraject Schieoevers Noord is een initiatief van de gemeente Delft, Kabeldistrict (Amvest en Kondor Wessels Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM).

Toolkit | Privacyverklaring | Toegankelijkheid | Contact