Benut de (lager gelegen) daken!!!

Ook in het KabelDistrict zullen er bedrijfshallen en andere grondgebonden bedrijfsfuncties ontstaan. De daken daarvan kunnen beter worden benut en aantrekkelijker zijn. Bijvoorbeeld voor stadskassen, verblijfsfuncties of ontsluiting. Een geperforeerd 'deck' of tweede maaiveld op ook -ongeveer- niveau Kruithuisweg. Mogelijk biedt een tweede laag allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld dus ook voor ontsluiting van woningen (denk bijvoorbeeld aan Spangen van Brinkman en van der Vlugt) en mogelijkheden tot de benodigde hoge woningdichtheid zonder daarvoor alléén torens in te zetten. Belangrijk is wel dat deze tweede laag goed gebruikt gaat worden door er veel en diverse functies op aan te sluiten (ook met zicht en uitzicht erop) om de levendigheid en sociale veiligheid te waarborgen. (gebruik alleen hoger gelegen, ontoegankelijke daken voor techniek en energiewinning). Het is een extra (constructieve) investering. Maar deze verdient zich terug in flexibel gebruik en duurzaamheid. Mogelijk is het creëren van een boven- en onderwereld juist in dit gebied (met de beoogde veelheid van functies) goed mogelijk en biedt het de oplossingen die nodig zijn.

Reactie projectteam

In het plan voor Kabeldistrict is het 'Delftse dak' opgenomen als tweede maaiveld waarop dit soort functies een plek kunnen krijgen. In de verder planvorming werken we dit uit.

Het participatietraject Schieoevers Noord is een initiatief van de gemeente Delft, Kabeldistrict (Amvest en Kondor Wessels Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM).

Toolkit | Privacyverklaring | Toegankelijkheid | Contact