Geen geparkeerde vrachtwagens op de schie oever

Ongeveer ter hoogte vd kabelfabriek e.d staan (mn op zondag) veel vrachtwegens. Het is jammer dat de schieoever hier gebruikt wordt als vrachtwagenparkeerterrein en zo het uitzicht op de Schie ontneemt. Herstel van het oude jaagpad, waar dat kan, zou mooi zijn.

Reactie projectteam

In de plannen rond de Gelatinebrug maken we een vrijliggend fietspad langs de oever van de Schie. Op de langere termijn voorzien het Ontwikkelplan en het Ruimtelijk Kwaliteitskader voor Schieoevers Noord dat de fiets- en voetgangersverbindingen, waaronder ook het jaagpad, een integraal onderdeel uitmaken het Schiepark. Vrachtwagenparkeren langs de Schie is daarom op termijn niet meer mogelijk.

Onze kanalen
Inschrijven nieuwsbrief
Ongeldige invoer

Het participatietraject Schieoevers Noord is een initiatief van de gemeente Delft, Kabeldistrict (Amvest en Kondor Wessels Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM).

Toolkit | Privacyverklaring | Toegankelijkheid | Contact