Aantrekkelijke verbinding met Midden-Delfland

Het zou mooi zijn als je vanuit Delft als het ware verleid wordt om door te wandelen of te fietsen naar het mooie poldelndschap van Midden-Delfland. Bv door wegwijzers, een informatiebord en herstel van het ontbrekende stukje jaagpad tussen Delft en het Kruithuis. En geen vrachtwagenparkeerterrein op de westoever.

Reactie projectteam

In de plannen rond de Gelatinebrug maken we een vrijliggend fietspad langs de oever van de Schie. Op de langere termijn voorziet het Ontwikkelplan en het Ruimtelijk Kwaliteitskader voor Schieoevers Noord dat de fiets- en voetgangersverbindingen, waaronder ook het jaagpad, een integraal onderdeel uitmaken het Schiepark. Vrachtwagenparkeren langs de Schie is daarom op termijn niet meer mogelijk. Ook in het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 is nadrukkelijk aandacht voor de langzaam verkeersverbindingen met het buitengebied.

Onze kanalen
Inschrijven nieuwsbrief
Ongeldige invoer

Het participatietraject Schieoevers Noord is een initiatief van de gemeente Delft, Kabeldistrict (Amvest en Kondor Wessels Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM).

Toolkit | Privacyverklaring | Toegankelijkheid | Contact