1 en dezelfde verwachting ondernemers en bewoners

Klagen tegen overlast van bedrijven in dit gebied, is geen optie. Leg dit kadastraal vast en neem dit op in kettingbedingen bij koopovereenkomsten en ook in huurcontracten voor bewoners van Schieoevers Delft.

Als toekomstig bewoner van Schieoevers Noord dien je jezelf bewust te zijn van het feit, dat het een rumoerig en dynamisch gebied is en dat ook in de toekomst zal blijven.
Er wordt gewerkt, er wordt dag en nacht herrie gemaakt en je zult ook industriële geuren ervaren. Je kunt dat ervaren als stank. Schieoevers Noord en Zuid zijn belangrijke gebieden voor de banenmotor van Delft en er werkt nu dan ook al circa 13% van de Delftse arbeidsbevolking. En de crisis en herstelwet maakt wellicht mogelijk dat er in dit gebied, in de buurt van bedrijven, ook gewoond mag gaan worden. Terwijl de bedrijven mogen groeien en bedrijven niet aan milieuruimte hoeven in te boeten. Het is een voor Nederland unieke situatie met veel onzekerheden voor de verschillende ambities die de gemeente Delft heeft geformuleerd in het concept van de omgevingsvisie. Maar de gemeente Delft gaat naar wij weten, een doortimmerd monitoringsplan met transparante en heldere meetmomenten en waarden hanteren. Zodat het woongenot in verhouding zal staan tot de verwachtingen die de nieuwe bewoners daarvan redelijkerwijs mogen hebben.

Reactie projectteam

In onze plannen houden wij rekening met bestaande en omliggende bedrijven. Dit doen wij door afstemming met bedrijven te zoeken. Naar aanleiding van de geuite zorgen en aandachtspunten, nemen we een aantal concrete maatregelen: - We proberen het risico op overlast aan de voorkant zo goed mogelijk te minimaliseren, door bijvoorbeeld bepaalde gevels van woningen extra te isoleren. - Wij informeren nieuwe bewoners actief over de plek waar ze komen te wonen: o In de marketing en concreet in de verkoop-en verhuurdocumentatie wordt duidelijk opgenomen wat de verwachting is over het woon- en leefklimaat; o Het verkoop/-verhuurproces vindt grotendeels plaats in een kantoor op de locatie zelf (of in de directe omgeving), zodat toekomstige bewoners het gebied met eigen ogen kunnen zien en ervaren. Het verkoop-/verhuurkantoor zal (ook) open zijn op de momenten dat de bedrijven actief zijn; o We werken initiatieven uit, zoals een Schieoevers-rondleiding voor huurders en kopers, om met de omgeving en aanwezige bedrijven kennis te maken. o In de koop- en huurcontracten nemen we een passage op dat dit een gemengd woon- en werkgebied is; - Wij zorgen voor goede omgevingscommunicatie tijdens de ontwikkeling, bouw en exploitatie. We maken expliciet wat voor geluid bewoners kunnen verwachten en stemmen dit af met de bedrijven. Bijvoorbeeld als de betoncentrale een nachtlevering heeft, communiceren we dit tijdig. Als bewoners weten waar het geluid vandaan komt, wordt er vaak minder overlast ervaren.

Reacties

2021-02-10 10:34:01

Schieoevers is een uniek ontwikkelproject. Juist een transparante weergave van de werkelijkheid kan zorgen voor het kunnen realiseren van grote ambities omdat voor- en nadelen goed afgewogen kunnen worden.

Onze kanalen
Inschrijven nieuwsbrief
Ongeldige invoer

Het participatietraject Schieoevers Noord is een initiatief van de gemeente Delft, Kabeldistrict (Amvest en Kondor Wessels Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM).

Toolkit | Privacyverklaring | Toegankelijkheid | Contact