De route langs de Schie naar de oude stad

Vanaf de kabel naar het centrum is de route tot de bestande fietsbrug erg vervelend voor fietsers en wandelaars. Om aantrekkelijk wonen in Kabeldistrict te maken is een goed begaanbare route voor fiets en wandelaar langs de hele Schie heel belangrijk. Veilig en aantrekkelijk! Daar begint de ontwikkeling mee.

Reactie projectteam

De landschappelijke inrichting van ook dit gebied heeft de komende periode veel aandacht in het ontwerp van de inrichting openbare ruimte. Dit idee wegen we nader af, naast andere ideeën.

Het participatietraject Schieoevers Noord is een initiatief van de gemeente Delft, Kabeldistrict (Amvest en Kondor Wessels Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM).

Toolkit | Privacyverklaring | Toegankelijkheid | Contact