Proces en Planning

Hoe ziet het vervolgproces eruit?

Het definitieve participatieverslag is op 15 juni 2021 samen met het Ruimtelijk Kwaliteitskader ter besluitvorming aangeboden aan het College van B&W en wordt in september 2021 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

De deelplannen van Kabeldistrict en Nieuwe Haven worden op basis van het Ruimtelijk Kwaliteitskader vertaald in een bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan wordt naar verwachting eind 2021 ter inzage gelegd. De start bouw van de eerste plannen Kabeldistrict en Nieuwe Haven staat gepland in de zomer van 2023. In het gehele vervolgproces spelen wij in op de wensen die we tijdens het participatietraject gehoord hebben. 

Wat wordt er met de opgehaalde informatie uit het participatietraject gedaan?

Wat we gehoord hebben uit de omgeving en hoe we de input hebben verwerkt kun je lezen op de pagina 'terugkoppeling'.

Waarom is er een participatietraject georganiseerd?

Delft bereidt zich voor op de toekomst – en dat doen we met elkaar. Delft is volop in ontwikkeling, maar de ruimte is schaars. Om nieuwe woningen en arbeidsplaatsen te creëren en om dé high-tech capital te worden moet er verdicht worden.

In dit participatietraject willen we (toekomstige) bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrekken om mee te denken over dit unieke gebied.

Het participatietraject Schieoevers Noord gaat over het ruimtelijk kwaliteitskader en de nieuwbouwplannen voor Kabeldistrict en Delfts Schiekwartier.

 

Wie zijn er bij de ontwikkelingen op Schieoevers Noord betrokken?

De ontwikkelingen op Schieoevers Noord zijn een samenwerking tussen gemeente Delft, Kabeldistrict (Amvest en Kondor Wessels Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM).

Wat is het Ruimtelijk Kwaliteitskader?

De basis voor het participatietraject is het ruimtelijke kwaliteitskader. Het ruimtelijk kwaliteitskader legt de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de ruimtelijke eigenschappen van gebied Schieoevers Noord vast. Het gaat hierbij om het beeld en het karakter van het gebied. Maar ook hoe er een prettig leefklimaat in de openbare ruimte gecreëerd wordt.

Het ruimtelijk kwaliteitskader is de basis voor de toetsing van de plannen die de ontwikkelaars maken. Zoals in dit geval voor de deelgebieden Kabeldistrict en Delfts Schiekwartier.

Wat is de relatie tussen het Ontwikkelplan en Ruimtelijk Kwaliteitskader?

Het ontwikkelplan en ruimtelijk kwaliteitskader vormen samen het kader waarbinnen de ontwikkeling kan plaatsvinden. Het ontwikkelplan is de basis, die het plan en de koers voor Schieoevers Noord weergeeft. In 2019 is het ontwikkelplan Schieoevers Noord vastgesteld na een intensief participatietraject met de omgeving.

Het ruimtelijk kwaliteitskader is een verdere uitwerking op een aantal ruimtelijke aspecten. Hoe ziet de openbare ruimte eruit? Waar komen hoge gebouwen? Hoe gaan we om met de parkzone langs de Schie?

Omgeving

Hoeveel groen komt er?

Er komt een parkzone aan de Schie over de hele lengte van de Schiehallen tot aan het Kruithuis.

Daarnaast komen er allerlei soorten groen op binnenplaatsen en binnenhoven van Kabeldistrict.

In het Delfts Schiekwartier is een entreepark opgenomen en wordt aan zowel de kades aan de Schie als aan de Nieuwe Haven groenvoorziening opgenomen.

Hoe hoog worden de gebouwen?

De bouwhoogte in het Kabeldistrict wordt afgestemd met andere gebouwen in de gemeente Delft. De gebouwen zullen niet hoger worden dan de Nieuwe Kerk van 109 meter. De maximale bouwhoogte is 95 meter.

De bouwhoogte in het Delfst Schiekwartier ligt tussen de circa 15 en 30 meter.

Blijven de oude elementen van het terrein behouden?

In het ontwerp van Kabeldistrict wordt rekening gehouden met de oude structuren van de Schiehallen. Een groot deel van de oude Schiehal wordt gesloopt, maar er blijven ook delen van de oude fabriekshallen behouden. Oude materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt.

In het Delfts Schiekwartier wordt de monumentale werkplaats aan de Schie behouden.

Blijven alle zittende bedrijven in de Schieoevers Noord?

In het gebied buiten de ontwikkellocaties van Kabeldistrict en Delfts Schiekwartier blijven alle bedrijven zoals ze daar nu ook al zitten. Er zijn alleen plannen om de zandhandel te verplaatsen.

Op het Kabeldistrict kunnen veel huidige huurders voorlopig blijven, omdat het gebied gefaseerd wordt ontwikkeld en gebouwd.

Welke voorzieningen komen er?

Er komt 20.000m² aan (nieuwe) maatschappelijke voorzieningen op Kabeldistrict en 16.000m² aan commerciële voorzieningen. Denk hierbij aan, een basisschool, kinderopvang, cultureel centrum, huisarts, fysiotherapeut, tandarts en horeca. Ook komt er plek voor een aantal buurtvoorzieningen zoals een supermarkt. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor een middelbare- of een MBO school.

In het Delfts Schiekwartier worden naast de mogelijke uitbreiding van Octatube en een mogelijk nieuw onderkomen voor roeivereniging Laga, beperkte commerciële voorzieningen opgenomen als horeca en kantoorwerkplekken.

Heb je een goed idee, laat het ons weten

 

Kabeldistrict wordt een autoluw gebied, wat betekent dit?

Voetgangers en fietsers krijgen voorrang binnen het gebied.

De afstand tot station Campus is circa. 100 – 400 meter en er komt een goede aansluiting op het fietsnetwerk.

Het gebied blijft ook goed bereikbaar met de auto. Auto’s parkeren ondergronds in één van de collectieve parkeergarages voor privé- en deelauto’s.

Voor verhuizingen, mindervaliden, afvalophaaldienst, bezorgdiensten en nooddiensten blijven woningen direct bereikbaar.

 

Woningen

Hoeveel woningen worden er gebouwd op Schieoevers Noord?

Op Kabeldistrict komen ruim 3.200 tot maximaal 3.500. Op het Delfts Schiekwartier komen tussen 300 en 400 woningen. Lees meer over de plannen.

Voor welke doelgroepen wordt er gebouwd?

Er komen woningen voor alle doelgroepen, van studenten, starters op de woningmarkt, gezinnen en een- en tweepersoonshuishoudens. Zowel sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen als koopwoningen en huur in de vrije sector. Naast woningen worden er ook bedrijfsruimten en voorzieningen gerealiseerd.

Lees meer over de plannen voor het hele gebied.

Wat is de verhouding koop en huur?

Ongeveer 2/3 van de woningen op Kabeldistrict worden huurwoningen. Minimaal 20% middeldure huurwoningen en 15% sociale huurwoningen. 1/3 van de woningen worden koopwoningen.

In het Delfts Schiekwartier worden circa 50% studentenwoningen (huur) gerealiseerd, circa 30% koopappartementen in verschillende grootten en voor verschillende doelgroepen en circa 20% koop eengezinswoningen.

Hoe groot worden de woningen?

De woningen variëren van 20m² tot 200m². Lees meer over de plannen.

Andere vraag?

Is het antwoord niet duidelijk of staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het participatietraject Schieoevers Noord is een initiatief van de gemeente Delft, Kabeldistrict (Amvest en Kondor Wessels Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM).

Toolkit | Privacyverklaring | Toegankelijkheid | Contact