Participatietraject Schieoevers Noord

De gemeente Delft wil tot 2040 circa 15.000 nieuwe woningen en 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen realiseren.

Schieoevers Noord draagt hieraan bij. In 2030 is een groot deel van het huidige bedrijventerrein veranderd in een uniek gemengd stedelijk gebied, waar tegelijkertijd gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Binnen de deelgebieden Kabeldistrict en Nieuwe Haven zijn er dan ruim 3.500 woningen en circa 1.250 arbeidsplaatsen gerealiseerd.

Tijdens dit participatietraject over Schieoevers Noord wordt informatie uit de omgeving opgehaald over het ruimtelijk kwaliteitskader en de nieuwbouwplannen voor Kabeldistrict en Nieuwe Haven.

Schieoevers Noord projectgebied
Kabeldistrict
Schieoevers Noord
Delfts Schiekwartier

Participatietraject in 3 fasen

1

Van Ontwikkelplan …

In 2019 is het ontwikkelplan Schieoevers Noord vastgesteld na een intensief participatietraject met de omgeving. Dit vormt de basis voor de verschillende uitwerkingen van de deelgebieden in Schieoevers Noord. Het geeft de richting aan die de gemeente Delft op wil gaan.

2

… naar Ruimtelijk Kwaliteitskader

Het ontwikkelplan werkt de gemeente verder uit in het Ruimtelijk kwaliteitskader. Hierin staat waar de bebouwing komt, hoe de openbare ruimte eruitziet en waar het park komt. Het Ruimtelijk kwaliteitskader is de basis voor de toetsing van de plannen die de ontwikkelaars maken.

3

… naar Bestemmingsplan

Het Ruimtelijk kwaliteitskader vormt samen met de milieueffectrapportage (MER) en het spelregelkader weer de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Naar verwachting is het bestemmingsplan voorjaar 2021 gereed en rond de zomer open voor inspraak uit de omgeving.

Meer informatie

Meer informatie over de herontwikkeling van Schieoevers Noord is te vinden op de website van de Gemeente Delft.

Het participatietraject Schieoevers Noord is een initiatief van de gemeente Delft, Kabeldistrict (Amvest en Kondor Wessels Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM).

Toolkit | Privacyverklaring | Toegankelijkheid | Contact