Terugkoppeling

Tijdens het participatietraject voor Schieoevers Noord van 13 januari t/m 17 februari hebben omwonenden, ondernemers en bezoekers informatie en aandachtspunten aangeleverd over de volgende thema's werken, wonen, leefkwaliteit, bereikbaarheid en proces. Benieuwd wat er met alle opgehaalde informatie wordt gedaan?

Visuele weergave 'Hoe wordt het opgepakt'?
Visuele weergave van de opgehaalde punten binnen het thema werken

Werken en wonen

De opgehaalde punten op het gebied van werken én wonen worden op de volgende manier opgepakt:

 1. We beschermen de bestaande bedrijvigheid
 2. De ambachtelijke maakindustrie krijgt een boost
 3. We verweven wonen en werken met elkaar
 4. We voorkomen verloedering
 5. We letten op de verkeersveiligheid in relatie tot de logistiek van de industrie

Lees de volledige terugkoppeling over het thema werken in het participatieverslag.

Visuele weergave van de opgehaalde punten binnen het thema leefkwaliteit

Leefkwaliteit

De opgehaalde punten op het gebied van leefkwaliteit worden op de volgende manier opgepakt:

 1. We maken prettige ontmoetingsplekken
 2. We creëren veel groen
 3. We maken gebruik van de Schie
 4. We investeren in kunst en cultuur
 5. Het industriele karakter blijft behouden

Lees de volledige terugkoppeling over het thema leefkwaliteit in het participatieverslag.

Visuele weergave van de opgehaalde punten binnen het thema bereikbaarheid

Bereikbaarheid

De opgehaalde punten op het gebied van bereikbaarheid worden op de volgende manier opgepakt:

 1. We controleren de verkeersdrukte en anticiperen daarop
 2. We maken een goede balans tussen bereikbaarheid en autoluw
 3. We introduceren en stimuleren deelmobiliteit
 4. We nemen de verkeersveiligheid in acht
 5. We zorgen voor voldoende parkeergelegenheid
 6. We juichen een fijnmazig OV-netwerk toe
 7. We betrekken de omgeving bij de Gelatinebrug
 8. We onderzoeken vervoer over water

Lees de volledige terugkoppeling over het thema bereikbaarheid in het participatieverslag.

Visuele weergave van de opgehaalde punten binnen het thema wonen

Wonen én werken

De opgehaalde punten op het gebied van wonen én werken worden op de volgende manier opgepakt:

 1. We zorgen voor een goede mix en dynamiek van wonen en werken
 2. We bouwen betaalbare woningen
 3. We realiseren voldoende voorzieningen
 4. We zorgen voor een leefbaar en veilig gebied & sociale cohesie
 5. Het Delfts karakter blijft behouden
 6. De monumentale erfenis blijft behouden

Lees de volledige terugkoppeling over het thema wonen in het participatieverslag.

Visuele weergave van de opgehaalde punten binnen het thema proces

Proces

De opgehaalde punten op het gebied van werken én wonen worden op de volgende manier opgepakt:

 1. We plannen en kijken vooruit
 2. We zorgen voor flexibiliteit in plan & uitvoering
 3. We houden de vaart erin
 4. We blijven omwonenden en ondernemers informeren en betrekken bij plannen en ontwikkelingen

Lees de volledige terugkoppeling over het thema proces in het participatieverslag.

Het participatietraject Schieoevers Noord is een initiatief van de gemeente Delft, Kabeldistrict (Amvest en Kondor Wessels Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM).

Toolkit | Privacyverklaring | Toegankelijkheid | Contact